z3977286756099_7761890b66f086d9affbfe8fe9d4fe23

Mái xếp khung nhôm Zettex Việt Build 2022 Hà Nội

Mái nhôm Zettex triển lãm Việt Build Hà Nội

Mái nhôm Zettex triển lãm Việt Build Hà Nội

z3977286756099_7761890b66f086d9affbfe8fe9d4fe23

z3977286852061_e82d20064f53bce7b9dc9b3ea84668a5

z3977286893868_7e24d578cf4e823e2801feaba3d8251a

z3977286900168_dac7c144158bee0d4750aeddacadb4b2

z3977286956157_5d4736e1d794b0fc93dd2624fee99c2f z3977286981190_af0c77b94363ff31ee070cc280a30748

z3977287004739_c0f766fdd91e47b4463e2e2751504506

z3977287025405_bf27a2dd1d90392e94871dc12818744a

z3977287048939_04babb3b2d74a23609cc2696cf22a766

z3977287065797_f0a2ebce5bc98a9c29909715d0cd4ad4

z3977287152784_64ab717963280ef76125fa9a3e5259d3